D.A.V Public School, Tapin North

100% Attendance: 2015-16

Our most regular students

 

Name of the student

Class & Sec

Fatherís Name

House

1.      

Kirtee Kumari

U.K.G-B(T/S)

Mohan Mahto

---

1.    

Prakash Kumar

II

Anil Gope

Hansraj

2.      

Usha Kumari

III-A

Anil Gope

Hansraj

3.      

Jyoti Kumari

III-B

Late Sambhu Mahto

Hansraj

4.      

Anukalp Kumar

IV-A

Ajnesh Kumar

Hansraj

5.      

Pawan Murmu

IV-A

Mangu Manjhi

Shradhanand

6.      

Prem Chand Murmu

IV-A

Late Lalo Manjhi

Hansraj

7.      

Prince Kumar

IV-A

Loknath Ganjhu

Virjanand

8.      

AsfakAli

IV-B

Akhtar Ali

Dayanand

9.      

Jeeblal Mahto

IV-B

Suresh Mahto

Dayanand

10.                         

Ashish Kumar

V-A

Sanjay Kumar

Shradhanand

11.                         

Ankit Kumar

V-A

Krishna Kumar

Hansraj

12.                         

Bibha Kumari

V-A

Karu Mahto

Hansraj

13.                         

Md. Youzarshif

V-B

Abdul Rashid

Shradhanand

14.                         

Savitri Kumari

VI-B

Chunnu Manjhi

Hansraj

15.                         

Nisha Kumari

VI-B

Anil Gope

Hansraj

16.                         

Priyanshu Kr. Rajwar

VI-B

Kamal C. Rajwar

Hansraj

17.                         

Abhitosh Kumar

VII-A

Mr. Lalman

Shradhanand

18.                         

Amit Kumar

VII-A

Sudama Nonia

Dayanand

19.                         

Karan Kumar

VII-A

Sujeet Kumar

Shradhanand

20.                         

Kumari Surbhi

VII-A

Bindeshwar Pandit

Dayanand

21.                         

Laxmi Kumari

VII-A

Chunva Manjhi

Virjanand

22.                         

Madhu Pandey

VII-A

Nakul Pandey

Virjanand

23.                         

Shibaditya Kumar

VII-A

Rabindra Kr. Patra

Dayanand

24.                         

Abhay Kumar

VII-B

Lakhan Pd. Mahto

Virjanand

25.                         

Akshita Rani

VII-B

Manoj Kr. Singh

Hansraj

26.                         

Kajal Kumari

VII-B

Shambhu Mahto

Virjanand

27.                         

Shanti Kumari

VII-B

Sanjay Kr. Mahto

Shradhanand

28.                         

Vishal Kumar

VII-B

Hiralal Prasad

Dayanand

29.                         

Sunny Kumar

VII-B

Pradip Kumar

Dayanand

30.                         

Pawan Kumar

VII-B

Bhagwan Chouhan

Virjanand

31.                         

Aman Kumar

IX-B

Santosh Kumar

Dayanand

32.                         

Biresh Kumar

IX-B

Hira Yadav

Dayanand

33.                         

Deepak Kumar

VIII-A

Laleshwar Ram

Dayanand

34.                         

Devanti Kumari

VIII-A

Kali Mahto

Virjanand

35.                         

Ketan Kumar

VIII-A

Baijnath Ram

Dayanand

36.                         

Navin Kumar Bhagat

VIII-A

Dipulal Tana Bhagat

Hansraj

37.                         

Prameshwar Gope

VIII-A

Late Newal Gope

Virjanand

38.                         

Raj Kumar

VIII-A

Puran Prasad

Virjanand

39.                         

Rajdeep Kr. Bhogta

VIII-A

Loknath Ganjhu

Virjanand

40.                         

Neeraj Kumar

VIII-B

Santosh Kumar

Shradhanand

41.                         

Rishav Kumar

VIII-B

Sunil Prasad

Dayanand

42.                         

Boby Chouhan

IX-A

Sudama Chouhan

Hansraj

43.                         

Harish Kumar Rajak

IX-A

Santosh Kr. Rajak

Shradhanand

44.                         

Shashank Kumar

IX-A

Dhananjay Kumar

Dayanand

45.                         

Suraj Kumar

IX-A

Sudhir Kr. Singh

Dayanand

46.                         

Sourabh Pandey

IX-A

Nandan Pandey

Hansraj

47.                         

Subham Sourabh

IX-A

Bijay Shankar Jha

Dayanand

48.                         

Nisha Kumari

IX-B

Sanjay Mahto

Virjanand

49.                         

Sachin Kumar

IX-B

Lilmohan Mahto

Shradhanand

50.                         

Sudhanshu Kumar

IX-B

Deonath Mahto

Hansraj

51.                         

Vishal Kumar

IX-B

Sanjay Pd. Gupta

Hansraj

52.                         

Ankita Toppp

X-A

Uday Kr. Toppo

Shradhanand

53.                         

Brijpal Singh

X-A

Ravindra Singh

Virjanand

54.                         

Priyanka Kumari

X-A

Lakhan Pd. Mahto

Hansraj

55.                         

Priyanka Kumari

X-A

Baijnath Nonia

Dayanand

56.                         

Sarita Kumari

X-A

Rajnath Mahto

Hansraj

57.                         

Sonam Kumari

X-A

Hiralal Prasad

Dayanand

58.                         

Tabbsum Parveen

X-A

Akhtar Ali

Hansraj

59.                         

Akashay Kumar

X-B

Jeevan Lal Mahto

Hansraj

60.                         

Ashok Kumar Ganjhu

X-B

Awadh Ganjhu

Dayanand

61.                         

Kumari Neelam Rani

X-B

Baijnath Ram

Shradhanand

62.                         

Pawan Kumar Saw

X-B

Tulsi Saw

Hansraj

63.                         

Sumant Kumar

X-B

Sunil Kr. Barnwal

Virjanand

64.                         

Vijeta Kumari

X-B

Pawan Kumar

Virjanand

65.                         

Vikash Kumar

X-B

Sanjay Pd. Gupta

Shradhanand

66.                         

Neha Pasad

XI

Laxman Prasad

Hansraj

67.                         

Monu Ram

XI

Late Rajendra Ram

Virjanand